Kerhon toimintaohjeet

Näillä ohjeilla ohjataan kerhon toimintaa niin, että turvallisuustaso on mahdollisimman korkea ja kaikessa toiminnassa kerhon jäsenet pystyvät noudattamaan yhdessä hyviksi todettuja toimintatapoja.
 1. Jäsenen velvollisuudet

Kerhomme on yleishyödyllinen yhteisö, jota jäsenet hallinnoivat ja jonka toimintaa jäsenet yhdessä pyörittävät. Tavoitteena on, että kaikki toiminnassa mukana olevat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan lentotoiminnan mahdollistavaan kerhotyöhön. Tällaista kerhotyötä ovat mm. yleisen siisteyden ja järjestyksen ylläpito, hinauslankojen vetäminen, vinttaaminen sekä kaluston huoltaminen.

Ennen kauden ensimmäistä lentoa tulee jäsenmaksu ja kalustomaksu olla maksettuina. Kaikki kerholaiset lentävät kauden alussa tarpeelliset kertauskoululennot, joiden yhteydessä lennonopettajan kanssa varmistetaan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen ja lupakirjaan liittyvien lento-oikeuksien voimassaolo.

 1. Kerhon kiinteistöt

Kerholla on omistuksessaan klubirakennus, pikkuklubi ja kolme lentokonehallia. Lisäksi kerholla on varastotiloja vanhassa autotallirakennuksessa sekä kontti, jossa on sauna ja varastotilaa.

Kerhon jäsenillä on mahdollisuus saada panttia vastaan avain klubirakennukseen. Ne kerholaiset, jotka osallistuvat aktiivisesti huoltotoimintaan saavat avaimen myös 1-halliin. Avaimia tulee säilyttää huolellisesti, jotta välttyy mahdollisilta uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvilta kustannuksilta.

Kaikissa kiinteistöissä tulee noudattaa siisteyttä. Tarvittaessa siistitään paikat ja tyhjennetään roskikset. Poistuttaessa tulee aina varmistaa, ettei tarpeettomia sähkölaitteita ole päällä, ikkunat ja ikkunoiden verhot ovat kiinni, kylmien tilojen väliovet on suljettu, valot sammutettu ja ulko-ovi lukittu. Klubin ulko-ovi tulee lukita aina, kun rakennus jää tyhjäksi, esimerkiksi paikallaolijoiden siirtyessä halleille.

Klubilla on itsepalveluperiaatteella toimiva kahvila. Kaikki ostokset kahvilassa maksetaan ns. pluspiikillä. Kahvilan tuotteita käyttävät maksavat etukäteen sopivan summan kahvilan kassalippaaseen tai Mobilepay:llä vähintään viisi euroa kerhon tilille. Maksettu summa kirjataan kahvilan kirjaan, johon ostokset merkitään.

 1. Lentotoiminnassa huomioitavia asioita

Ennen lentotoiminnan aloitusta lennonopettajan tai kokeneen lentäjän toimesta varataan tarpeelliset ilmatilan osat aluelennonjohdolta. Aluevaraus kirjataan paperille ja liitetään kenttäpäiväkirjaan. Varaus merkitään myös 3-hallin ilmoitustaululle. Toimistolta otetaan mukaan kenttäpäiväkirja ja ilmailuradio.

Vintturi vetotraktoreineen, langanvetoauto ja golf-kärry tarkastetaan huolellisesti. Lentotoimintaan lähtevät purjekoneet varustellaan ja tarkastetaan huolellisesti koneella ensin lentävän lentäjän toimesta.

Koneet siirretään käytettävän kiitotien paikoitusalueelle rullausteitä pitkin lentoliikenne huomioiden. Vintturi hinataan kiitotien toiseen päähän rullaustietä tai kiitotien 04 päähän kenttäalueen reunassa olevaa tietä pitkin.

Ennen vintturihinausta hinausnaru kiristetään. Yksi avustaja kohottaa siivenkärjen hieman irti maasta ja toinen työntää siiven tyvestä tai nokasta niin, että naru on kireällä. Ollessaan valmis, lentäjä näyttää peukalolla ”valmis” merkin. Siiven kärjessä oleva avustaja varmistaa, ettei laskukierroksessa liian lähellä ole lähestyviä ilma-aluksia ja nostaa siiven kärjen. Lentäjä tekee lähtöilmoituksen ”OH-678 vintturihinaus kiitotie 04”.

Lennon aikana on pysyttävä tietoisena muusta liikenteestä tarkkailemalla huolellisesti ilmatilaa ja kuuntelemalla radiotaajuudella annettavia ilmoituksia sekä pidettävä huoli, ettei lennetä valvottuun ilmatilaan. Laskukierrosalueella lennettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Lentotoiminnan päätyttyä koneet puhdistetaan hyttysistä ja muista epäpuhtauksista, ohjaamot siistitään ja akut laitetaan lataukseen. Kuhunkin koneeseen kuuluvat peitteet laitetaan paikoilleen. Maaradio laitetaan lataukseen.

Maakalusto paikoitetaan niille kuuluville paikoille sekä siistitään ylimääräisistä tavaroista ja roskista. Vintturin avaimet laitetaan klubin avainnaulaan.

Kaikki lentäjät kirjaavat lentonsa koneen lokikirjaan. Useita lentoja samalla koneella lentänyt lentäjä kirjaa lennot yhdelle riville. Lähtöajaksi merkitään ensimmäisen lennon lähtöaika ja laskuajaksi viimeisen lennon laskuaika. Lentoajaksi merkitään kaikkien lentojen yhteisaika. Lennettyjen lentojen määrä merkitään kohtaan laskujen lukumäärä. Lentoaikojen laskemisessa tulee olla erityisen huolellinen.

 1. Matkalennot

Matkalentoihin kerhon kalustolla tarvitaan lennonopettajan lupa. Kokeneille lentäjille voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleva lupa. Matkalentoluvan saamisen edellytyksenä on myös hyväksytysti suoritetut kaksi maaliinlaskua.

Ennen matkalentoa on varmistettava, että koneen kuljetuskalusto on kunnossa ja maastolaskun varalta on sovittu hakija(t).

 1. Tyyppilennot ja tyyppikohtaiset kokemusvaatimukset

Ennen tyyppilentoja tulee tutustua huolellisesti koneen lentokäsikirjaan ja suorittaa tyyppitentti. Tyyppilennot lennetään lennonopettajan tapauskohtaisen harkinnan jälkeen opettajan tai kokeneen lentäjän ohjauksessa. 

Ohjeelliset kokemusvaatimukset:

Astir CSVähintään viisi lentoa Club Astirilla
LS-750 tuntia ja tarkastuslento
LS-880 tuntia ja tarkastuslento
Janus CT100 tuntia ja tyyppikoulutus

 1. Lentotoiminta Dimonalla ja Pilatuksella

Dimonalla tai Pilatuksella tulee ko. koneelle tehdä varaus Laskukierros-ohjelmassa olevassa varauskalenterissa. Varauskalenterin avulla voi myös suunnitella sitä, onko kone tarpeen lennon jälkeen laittaa halliin vai jättää ulos. Jos kone jätetään ulos, tulee seuraavalta koneen varanneelta varmistaa, että hän on tulossa lentämään.

Lennon jälkeen koneet tulee puhdistaa ja laittaa kuomun peitteet paikoilleen. Jos koneissa havaitaan teknisiä ongelmia, on niistä normaalin kirjaamistoiminnan lisäksi ilmoitettava konevastaavalle.

 1. Turvallisuus

Kerhon toiminnan ytimessä on turvallisuus. Kaikessa tekemisessä pyritään siihen, että turvallisuustaso säilyy korkeana. Jokainen toiminnassa mukana oleva on velvollinen puuttumaan tapahtumien kulkuun välittömästi havaitessaan turvallisuusuhkan.

Kerho rohkaisee kaikkia jäseniään ilmoittamaan turvallisuudenhallintajärjestelmän mukaisesti kaikista poikkeamista. Myös muista kuin lentotoiminnassa havaituista tapahtumista on hyvä ilmoittaa. Ilmoitukset käsitellään turvallisuusvastaavan johdolla turvallisuusryhmässä. Ilmoitusten tuottaman tiedon avulla tehdään turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Onnettomuus- ja vaaratilanteista tulee tehdä ilmoitus ilmailuohjeen GEN T1-4 mukaisesti.

Kerhossa noudatetaan rankaisemattomuuden kulttuuria, ”Just Culture”. Inhimillinen ihminen tekee virheitä ja niistä pyritään ottamaan opiksi. Kaikki tietoon tulleet vaaratilanteet auttavat turvallisuustason parantamisessa.

 1. Maksut

Alkuvuoden aikana kerho lähettää jäsenmaksusta laskun. Lentomaksuihin liittyen kerholla on käytössä Laskukierros-ohjelma. Kaikki lentäjät rekisteröityvät ohjelman käyttäjäksi ja ostavat ohjelmassa olevasta kaupasta mm. kalustomaksun ennen vuoden ensimmäistä lentoa.

Jokainen kirjaa omat lentonsa ohjelmaan, joka tuottaa kirjatuista lennoista laskun sähköpostiin pdf-tiedostona. Ohjelmaa voi käyttää myös mobiililaitteilla.

Järjestelmän käytössä opastaa Hannu Halonen, puh. 0400 551 545. Järjestelmän käyttäminen edellyttää syötettävien tietojen yhdenmukaisuutta koneen lokikirjan kanssa.

Rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi tapahtuu osoitteessa:

https://www.laskukierros.fi
 1. Aloita kohdasta ”Uusi käyttäjä”. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Jatkossa kirjautumista varten tulee luoda salasana.
 2. Valitse päiväkirjan tyypiksi ”Purjelento”, mopulennoilla ”EASA”.
 3. Osta kaupasta kalustomaksu.
 4. Osta halutessasi paketti. Paketin ostaneille ohjelma lähettää laskun vain lekohinauksista.
 5. Kirjaa kaikki lentosi ohjelmaan (purjelennot esim. kerran kuukaudessa). Ohjelmaan muodostuu sekä kerhon että henkilökohtaiset lentopäiväkirjat.
 6. Kun painat ”Tallenna”, niin ohjelma lähettää laskun seuraavana maanantaina. Voit myös laskuttaa välittömästi painamalla ”Laskuta”.
 7. Jos tallentamassasi lennossa on virhe, voit poistaa sen ennen laskuttamista ja kirjata lennon uudelleen.