KOULUTUS 2024

Tutustumaan purjelentoon?

Esittelylentoja järjestetään kaikille lupakirjakurssia harkitseville tai muuten purjelentämisestä kiinnostuneille.

Lupakirjakurssi

Teoriakoulutus

Teoriaopiskelu purjelentäjän lupakirjaa varten tapahtuu Suomen Urheiluilmailuopiston verkkokurssilla. Opiskelu on mahdollista oman aikataulun mukaan. Linkki opiston sivuille: https://urheiluilmailuopisto.fi/education-article/purje-moottoripurjelennon-etateoriakurssi/
Teoriakoulutuksen hinta v. 2024 on 550 € Suomen Ilmailuliiton jäsenille. Teorioista suoritetaan Traficomin järjestämät kokeet.

Lentokoulutus

Purjelentokoulutuksen voi aloittaa 14-vuotiaana ja lupakirjan saada täytettyään 16 vuotta. Purjelennon harrastaminen edellyttää normaalia terveydentilaa. Eräät pitkäaikaissairaudet voivat olla este ilmailulääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (ns. medikaalin) saamiselle ja tämän vuoksi yksin lentämiselle. Omaan terveydentilaan liittyvistä kysymyksistä purjelentoa koskien on hyvä keskustella ilmailulääkärin kanssa.

Koulutustoiminta aloitetaan toukokuussa ja sitä jatketaan läpi kesän säätilanteen mukaan. Lentoja kurssilla kertyy minimissään 45 ja lentotunteja 15. Lentokoulutuksen hinta on 2200 euroa.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hannu Halonen 0400 551545 halonenha@gmail.com