KOULUTUS KAUDELLA 2023

Tutustumaan purjelentoon?

Esittely- ja tutustumiskursseja järjestetään kaikille lupakirjakurssia harkitseville tai muuten purjelentämisestä kiinnostuneille.

Lupakirjakurssi

Teoriakoulutus

Hyvinkään IK:n järjestää teoriatunteja kevätkaudella sekä osittain kesällä lentotoimintaan yhdistettynä.
Purjelentäjän lupakirjaa varten Suomen Urheiluilmailuopiston verkkokurssilla opiskelu on mahdollista oman aikataulun mukaan – suositus kuitenkin ennen kesää.
https://urheiluilmailuopisto.fi/education-article/purje-moottoripurjelennon-etateoriakurssi/
SUIO, hinta v. 2023 550 € SIL:n jäsenille. Teorioista suoritetaan Traficomin järjestämät kokeet.

Lentokoulutus

Purjelentokoulutuksen voi aloittaa 14-vuotiaana ja lupakirjan saada täytettyään 16 vuotta. Purjelennon harrastaminen edellyttää normaalia terveydentilaa. Eräät pitkäaikaissairaudet voivat olla este ilmailulääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (ns. medikaalin) saamiselle ja tämän vuoksi yksin lentämiselle. Omaan terveydentilaan liittyvistä kysymyksistä purjelentoa koskien on hyvä keskustella ilmailulääkärin kanssa.

Lentokoulutus aloitetaan keväällä huhti-toukokuussa ja sitä jatketaan läpi kesän säätilanteen mukaan. Koululentoja on lennettävä minimissään 45, lentotunteja tulee kertyä kurssin aikana 15. Lentokoulutuksen hinta on 2200 euroa.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hannu Halonen 0400 551545 halonenha@gmail.com