Hyvinkään lentokentän hinnasto 2023

Yleistä maksuista

EFHV:llä kentän käytöstä perittävillä maksuilla katetaan kenttäalueen ylläpito- ja hoitokustannuksia.

Maksut ovat konekohtaisia. Lyhyesti kentällä vierailevien koneiden laskeutumismaksulaskutus tapahtuu PN (Prior Notice) -ilmoitusjärjestelmän kautta (linkki PN-ilmoitukseen tämän sivun alareunassa). Muut maksut maksetaan Hyvinkään ilmailukerho ry:n tilille FI62 1544 3000 2289 78 (NDEAFIHH). Maksun tietoihin ei merkitä viitenumeroa, vaan viestikenttään koneen rekisteritunnus sekä tieto, mistä maksusta on kyse (kotipaikkamaksu/seisontamaksu/kausikortti).

Kotipaikkamaksu

Kotipaikkamaksu on ilma-aluksille, joiden sijoitus- ja toimintapaikka on pääasiallisesti EFHV Hyvinkää. Kotipaikkamaksuun sisältyvät laskeutumismaksut ja seisontamaksut. Kausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.2023. Kotipaikkastatuksen saaminen edellyttää yhteydenottoa lentopaikan pitäjään ja pitäjän antamaa lupaa sijoittaa kone pitkäaikaisesti EFHV:lle.

Kotikenttämaksua ei peritä mikäli:

  • Lentokone on talvisäilytyksessä lentokonehallissa talvikauden ja lähtee pois keväällä
  • Kone ei ole lentokelpoinen ja säilytetään lentokonehallissa. Ei lennetä vuoden aikana.
  • Lentokone on lentokonehuoltoyrityksen hallissa korjausta varten.
  • Lyhytaikaisesta (alle viikon) vierailusta lentopaikalla omistaja on velvollinen ilmoittamaan konetta koskevat tiedot lentopaikan pitäjälle.
Moottorikoneet/helikopterit400 €
Ultrat/moput/exp.koneet/gyrot300 €
Purjekoneet100 €

Seisontamaksu

Lyhytaikainen pysäköintimaksu koskee max. 2 viikon jaksoa ja sisältää ainoastaan pysäköinnin. Jos koneella lennetään tänä aikana, lennoista tulee tehdä PN-ilmoitus laskeutumismaksulaskutusta varten. Vaihtoehto on ostaa lyhytaikainen kausikortti, joka sisältää sekä pysäköinnin että laskeutumismaksut, hinnasto löytyy alempaa tältä sivulta.
Ei-lentokuntoisista koneista maksetaan seisontamaksu.
Pysäköintiruutuja valmistuu kentälle tulevaisuudessa, nämä eivät ole vielä käytössä.

Moottorikoneet/helikopterit, lyhytaikainen15 €/2vkoa
Moottorikoneet/helikopterit, ei-lentokuntoinen200 €/kausi
Parkkiruututulossa

Laskeutumismaksu

Laskeutumismaksu veloitetaan, mikäli ilma-alus ei ole maksanut kotipaikkamaksua tai ei ole maksanut kausikorttia. Vierailevien ilma-alusten tulee tehdä PN-ilmoitus laskutusta varten. Maksut eivät koske valtion ilma-aluksia.

Moottorikoneet/helikopterit10 €
Ultrat/moput/gyrot/exp.koneet5 €
Purjekoneet5 €
Varjoliitimet/nousuverjot/laskuvarjot5 €
Kuumailmapallot10 €

Kausikortti

Ilma-alukselle on mahdollista ostaa viikon tai kuukauden kausikortti, joka sisältää sekä pysäköinnin että laskeutumiset. Läpilaskujen määrä on rajoitettu viiteen (5) laskeutumiseen per lento.

Kausikortti, viikko (moottorikoneet/helikopterit/ultrat/gyrot/exp.koneet) 50 €
Kausikortti, kuukausi (moottorikoneet/helikopterit/ultrat/gyrot/exp.koneet)150 €

Vierailevien ilma-alusten tulee tehdä PN-ilmoitus laskutusta varten. PN-ilmoitus tehdään osoitteessa https://efhv.yleisilmailu.fi.